w

Startują Społeczne Wnioski 2023

Społeczne wnioski 2023

Już 4 kwietnia ruszy nabór projektów w ramach Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin na rok 2023. Pomysły będzie można zgłaszać wyłącznie internetowo, za pomocą platformy do obsługi Społecznych Wniosków (strona będzie aktywna od 4 kwietnia 2022 r.) do dnia 4 maja 2022 r.

Zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem na tej samej platformie od 1 do 21 czerwca br. każdy mieszkaniec gminy Wołomin będzie mógł zagłosować na 1 wybrany przez siebie projekt.

Harmonogram Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2023 wygląda następująco:

 1. zgłaszanie Projektów przez mieszkańców: od 4 kwietnia do 4 maja 2022 r.,
 2. ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych Projektów: od 5 do 31 maja 2022 r.,
 3. ogłoszenie listy Projektów poddanych ocenie merytorycznej wraz z jej wynikiem: do 31 maja 2022 r.,
 4. ogłoszenie listy Projektów poddanych pod głosowanie: do 31 maja 2022 r.,
 5. głosowanie: od 1 do 21 czerwca 2022 r.,
 6. ogłoszenie wyników głosowania (listy rankingowej): do 30 czerwca 2022 r.,
 7. ogłoszenie listy Projektów rekomendowanych do realizacji w 2023 roku: do 10 września 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do budżetu Gminy Wołomin na rok 2023” (aktywny link do strony BIP z Zarządzeniem Burmistrza na 74/2022 w sprawie ogłoszenia „Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin na rok 2023”). Poniżej prezentujemy garść najważniejszych informacji.

Główne założenia Zasad Społecznych Wniosków 2023:

 • Zgłaszać można tylko projekty inwestycyjne.
 • Maksymalny koszt realizacji projektu to 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 • Proponowane inwestycje można realizować na gruntach gminnych ale dopuszczamy, aby elementem realizacji projektu był zakup nieruchomości niezabudowanej, na której będzie realizowana inwestycja.
 • W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy realizację projektu w czasie dłuższym niż 1 rok.
 • Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie szkół i przedszkoli (te projekty są realizowane w ramach Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych).
 • Nie wymagamy listy poparcia do zgłaszanego projektu.
 • Zarówno zgłaszanie projektów jak i głosowanie odbywać się będzie wyłącznie elektroniczne poprzez stronę internetową sw2023.wolomin.org
 • Udział w konsultacjach społecznych może wziąć każdy mieszkaniec gminy Wołomin:
  – w głosowaniu – każdy,
  – zgłosić projekt może każdy, ale osoby poniżej 16 r. ż. muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Nie będziemy wymagać podawania numeru PESEL (weryfikacja na podstawie adresu zamieszkania).
 • Aby projekt miał możliwość realizacji, w głosowaniu musi uzyskać minimum 250 głosów.

źródło. UM Wołomin

Co myślisz?

Napisane przez Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pogodowy prima aprilis

Marzanna na Mazowszu